Pierwszy i w 100% oryginalny serce Wysłaliśmy już ponad 27500 listów.
listy do mikołaja
Twój koszyk
Ilość: 0 Wartość: 0
Opinie (1090) Fanpage
List od Mikołaja Wideo od Mikołaja
zaspa śnieżna mikołaja
czapa śnieżna świętego mikołaja

§1

 1. Niniejszy regulamin ściśle określa zasady korzystania z usług świadczonych przez serwis internetowy, działający pod adresem www.listymikolaja.pl prowadzony przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 199402, NIP 524-249-51-43, Regon 015690013 00021, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 53/1a, kontakt: tel: 505327736, info@listymikolaja.pl
 2. Wszystkie osoby korzystające z serwisu i zamawiające usługi oświadczają, że stosować się będą do postanowień niniejszego regulaminu.


§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie

 1. Produkt — osobisty list od Świętego Mikołaja wraz z kopertą lub wiadomość wideo generowana on-line.
 2. Usługa — odpłatne przygotowanie i wysyłanie Zamawiającym produktów 
 3. Formularz — formularz zamówienia usług dostępnych na stronie www.listymikolaja.pl


§3

Składanie zamówienia

 1. Usługa zamawiana jest za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.listymikolaja.pl
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze serwisu.


§4

Potwierdzenie zamówienia

 1. Po złożeniu przez Zleceniodawcę zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.listymikolaja.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że nie zostało ono przyjęte do realizacji.
 2. Po uiszczeniu opłaty za usługę Zleceniodawca zamówienia, otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu www.listymikolaja.pl potwierdzającą przyjęcie należności.
 3. Serwis w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji otrzymanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do jego rzetelności.


§5

Forma płatności

 1. Zleceniodawca po wypełnieniu formularza i otrzymaniu potwierdzenia zobowiązany jest uiścić opłatę za usługę za pomocą przelewu bankowego, szybkiego przelewu czy karty kredytowej. Płatności obsługiwanych za pomocą serwisu www.payu.pl
 2. Przyjęcie do realizacji i opłacenie Usługi będzie potwierdzone przez Serwis mailem zwrotnym na adres podany przez Zleceniodawcę.


§6

Realizacja zamówienia

 1. Po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty na konto serwisu i spełnieniu wymagań opisanych w §3, §4 i §5 produkt wysyłany jest między 1 a 5 dniem roboczym po zaksięgowaniu opłaty za usługę.
 2. Realizowane będą tylko Usługi złożone za pomocą poprawnie wypełnionego formularza i opłacenia Usługi
 3. Produkt wysyłany jest  za pośrednictwem Poczty Polskiej (list od Świętego Mikołaja) na adres podany w zamówieniu lub wysyłany drogą mailową (wideo od Mikołaja) na wskazany w formularzu adres mailowy klienta.
 4. Jeżeli w przypadku dopełnienia wszelkich formalności opisanych w §3, §4 i §5 brak będzie potwierdzenia mailowego ze strony Serwisu, prosimy o kontakt mailowy.


§7

Serwis nie bierze odpowiedzialności

 1. Za błędy wynikające z błędnego wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.listymikolaja.pl
 2. Za błędne wypełnienie formularza płatności za usługe.


§8

Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez serwis www.listymikolaja.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.)
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.


§9

Gwarancja

 1. Zleceniodawca ma prawo ubiegać się o zwrot całej opłaty za usługę(towar + przesyłka) bez podania przyczyny w ciągu pierwszych 30 dni od daty złożenia zamówienia. Warunkiem zwrotu wpłaconej kwoty za list od Świętego Mikołaja jest odesłanie listu  na adres: ul. Orzycka 4A m68 02-695 Warszawa. Natomiast warunkiem  zwrotu wpłaconej kwoty za wideo od Mikołaka jest wysłanie listownej raklamacji na adres : ul. Orzycka 4A m68 02-695 Warszawa
 2. . Wpłata na konto zleceniodawcy odbywa się w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.


§10

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Zleceniodawca akceptuje powyższy regulamin.

 

płatności © 2008-2013 . ListyMikolaja / realizacja Agencja multimedialna
stat4u
opinie +
Strona Listy Mikołaja wykorzystuje pliki cookie ("ciasteczka") w celu zapewnienia dostępu do treści (więcej informacji).
Zmiana ustawień dotyczących przechowywania ciasteczek możliwa jest bezpośrednio z poziomu Twojej przeglądarki.
Zamknij